Ordinacija Mitrović

OČNA
ORDINACIJA
MITROVIĆ

OCT

Optička koherentna tomografija (OCT)

Optička koherentna tomografija (OCT) je dijagnostička metoda novijeg datuma koja koristeći svetlost daje presek kroz tkivo u mikronskoj rezoluciji.

 

OCT ima svoje mesto u dijagnostici i praćenju oboljenja koja zahvataju makulu (žutu mrlju): senilnu degeneracjiu makule (AMD), dijabetičnu makulopatiju, okluziju vene centralis retine, rupturu makule i mnogih drugih oboljenja makule.

OCT se takodje koristi u ranoj dijagnostici kao i praćenju glaukoma.

 

Zavisno od nalaza oftalmološki pregled se dopunjuje (proširuje) fluoresceinskom i/ili indocijanin grin angiografijom.

 

Za uspeh u lečenju potrebno je razumevanje (i saradnja) izmedju pacijenta i lekara.