Ordinacija Mitrović

OČNA
ORDINACIJA
MITROVIĆ

Porodična tradicija
duga preko 20 godina!

Fluoresceinska
angiografija

Dijagnostička metoda snimanja očnog dna pomoću kontrasta fluorescein-natrijuma.

Indocijanin grin angiografija

(ICGA) je dijagnostička metoda snimanja očnog dna pomoću kontrasta koji se zone indocijanin grin.

OCT

(optička koherentna tomografija) je dijagnostička metoda koja koristeći svetlost daje presek kroz tkivo u mikronskoj rezoluciji.

Optika

U našoj ordinaciji, u prijatnom ambijentu uz laganu muziku i stručno osoblje, možete odabrati dioptrijski ram i dobiti sve potrebne informacije o vrsti dioptrijskih sočiva.