Ordinacija Mitrović

OČNA
ORDINACIJA
MITROVIĆ

Cenovnik

Usluga

Cena

(RSD)

KOMPLETAN PREGLED (određivanje vidne oštrine, pregled prednjeg segmenta oka, merenje očnog pritiska i pregled očnog dna)

5500

PREGLED PREDNJEG SEGMENTA OKA

3000

KONTROLA PREDNJEG SEGMENTA OKA

1800

PREGLED ZADNJEG SEGMENTA OKA (OČNOG DNA)

3000

ODREĐIVANJE NAOČARA

1800

MERENJE OČNOG PRITISKA

800

GONIOSKOPIJA

1700

DNEVNA KRIVA

2500

ISPITIVANJE SUVOĆE OKA (ŠIRMER I BUT TEST)

1200

FOTO-FUNDUS (oba oka)

5000

FOTO-FUNDUS (papila)

2500

SISTEMATSKI PREGLED ZA UPIS U PRVI RAZRED

3000

FLUORESCEINSKA ANGIOGRAFIJA

23000

INDOCIJANINGRIN ANGIOGRAFIJA

37000

OCT (oba oka)

5000

OCT (jednog oka)

3000

KUĆNA POSETA

8000